LEŠENÍ - PRONÁJEM A MONTÁŽ

Fasádní lešení

Rámové lešení od firmy SCAFOM typu Termosprzęt (systémové lešení, jehož svislá nosná konstrukce se skládá z prefabrikovaných rámů) je určeno k provádění následujících prací:

 • zateplování budov, omítání zdí, malování zdí,
 • mytí oken, čištění a antikorozní ochrana ocelových konstrukcí,
 • renovace, konzervování a dekorace fasád,
 • zdicí práce na budovách a stavbách,
 • montáž průmyslových zařízení.

Charakteristika lešení

 • maximální výška lešení (bez dodatečných statických výpočtů) – 60 m
 • délka lešení – libovolná, konfigurovaná z polí o délkách 0,8 ; 1,5 ; 2,2 nebo 3,0 m
 • šířka lešení 0,8; 1,10 m
 • výška rámu 2,0 m
 • nejvyšší dovolené zatížení pracovní plošiny 2 kN/ m2
 • možnost umístění lešení při otevřené nebo uzavřené fasádě
 • možnost přechodu z modulu o délce 2,2 m na modul o délce 3,0 m a naopak
 • možnost použití úzkých a širokých konzol rozšiřujících plošiny
 • možnost přemístění osy lešení
 • možnost zajištění lešení záchytnou sítí nebo plachtou
 • možnost instalace nákladního výtahu
 • možnost použití dopravního výložníku o nosnosti 150 kg
 • možnost obejití překážek použitím příhradových vazníků
 • protikorozní ochrana kovových prvků zinkováním, a dřevěných prvků impregnací
 • označovaní všech prvků identifikačním znakem výrobce nebo nápisem „Termosprzęt “ a v případě nosných elementů (rámy, rošty a konzoly) datumem výroby

S ohledem na nejvyšší dovolené zatížení plošiny 2 kN/m2 (Třetí třída zatížení podlah podle harmonizujícího dokumentu nebo třetí číslo jmenovité hodnoty podle ČSN 73 8111 (HD 1000) prováděné práce nesmějí vyžadovat skladování většího množství stavebního materiálu na lešení.

TERMOSPRZET® systém

zábradlí

ZÁBRADLÍ

Zábradlí u lešení systému Termosprzet jsou továrně přizpůsobena k uchycení, kde může být výška horní plochy madla nad podlahou 1m a rovněž ostatní rozměry mohou odpovídat ČSN 738 111 (HD 1000)

Certifikát

CERTIFIKÁT

Lešení vlastní certifikát bezpečnosti vydaný Výzkumným ústavem bezpečnosti práce - ZL, Jeruzalémská, Praha1.

Zkoušky

ZKOUŠKY

Lešení bylo podrobeno pevnostním zkouškám podle nejnovějších zkušebních kritérií vypracovaných na základě norem Evropské unie, mimo jiné zkoušce tuhosti vodorovných ploch.

Hrdlo

HRDLO

Jednoduchá a velmi rychlá montáž je realizována díky speciální konstrukci hrdel trubek o vhodně zvoleném průměru a dvojnásobné kalibraci.

Závěs

ZÁVĚS

Unikátní řešení závěsů podlah s průlezem chráněné patentem (P-344112),jejichž pevnostní charakteristiky mnohonásobně převyšují běžná řešení.

podlaa

SKLOPNÁ PODLAHA

Možnost montáže konstrukce lešení pod úhlem 30° až 70°, např. kolem kruhových nádrží, rotund a jiných zakřivení.

Přehled použivaných dílů

Schéma

1 – Rám
2 – Pracovní podlaha s průlezem
3 – Dřevěná podlážka
4 – Ocelová podlážka
6 – Úhlopříčná výztuha
8 – Zábradlí
9 – Šroubová vyrovnávací patka
10 – Styčnice patek
11 – Vodorovná výztuha
12 – Čelní zábradlí
13 – Horní výztuha
14 – Okopová zarážka
15 – Čelní okopová zarážka
16 – Kotevní tyč
17 – Spojka
18 – Čelní konzolový rám


Rozměry konstrukcí

 • podélné rozestavení rámů: 0,8 m / 1,5 m / 2,2 m / 3,0 m
 • šířka lešení (v rovině kolmé na zeď): 0,8 m / 1,1 m
 • šířka lešení (v rovině kolmé na zeď): 0,8 m / 1,1 m
 • výška jedné úrovně: 2m
 • maximální výška lešení (bez dodatečných statických výpočtů): 60 m

Přípustné zatížení: 200 kg/m2

Druhy podlah

 • ocelové z děrovaného plechu
 • voděvzdornou překližkou
 • podlahy s průlezem a žebříkem

reference

GZ Digital Media, a.s. - Loděnice

Plavecký areál Šutka – Praha

Dům osvěty – Rakovník

Oblastní nemocnice – Příbram

Sportovní hala Letná – Praha

Autosalon Klokočka – Praha

Škoda Auto, a.s. – Mladá Boleslav

CTP – Mladá Boleslav

Rezidence Stodůlky – Praha

Main Point – Praha

MVE – Liběchovice

Skupina ČEZ – Ledvice

Železniční koridor - Rokycany

River Garden Office, Praha

OD DVOŘÁK - PLZEŇ

FN PLZEŇ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA - PLZEŇ

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

CITY TOWER - PRAHA

HALA TRW - STARÁ BOLESLAV

GALERIE FÉNIX - PRAHA

ZIMNÍ STADION - KARLOVY VARY

RÁDIO SVOBODNÁ EVROPA - PRAHA

KAUFLAND - DOMAŽLICE

NEMOCNICE - ROUDNICE NAD LABEM

WEST GATE CENTER - PRAHA

HOTEL HERMITAGE - PRAHA

OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM TRIANON - PRAHA

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - PRAHA